Проверочные и контрольные работы

Контрольная работа п оохране труда

На всіх підприємствї створюються безпечні та здорові умови праці, встановлюються правові засади регулювання відносин у галузі охорони праці між роботодавцями та працівниками, а також створюються умови праці, що відповідають вимогам збереження життя і здоров’я працівників упроцесі трудової діяльності.
Забезпечення здорових і безпечних умов праці покладається на адміністрацію підприємства. Адміністрація зобов’язана впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, попереджуючі виробничий травматизм, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.

Содержание

Вступ
1.Правові та організаційні основи охорони праці на підприємстві
2.Аналіз параметрів приміщення
3.Аналіз освітленості приміщення
4.Аналіз геометрії робочого місця
5.Електробезпека
6.Пожежна безпека
Висковки
Список використаної літератури

Прикрепленные файлы: 1 файл

Охорона праці.doc

Вікна затіняє будівля висотою H ’ = 9,0 (м) і її відстань до вікон D = 18,9 (м).Необхідні для розрахунку вихідні дані по геометрії приміщення. Розташуванню робочого місця і таке інше наведені на рис. 1.1 – 1.3.

Рис. 1.1 Геометрія розрахункового приміщення

Рис. 1.2 Розташування робочої поверхні в розрахунковому приміщенні

Рис. 1.3 Розташування протилежної будівлі.

При експлуатації і ремонті електричного обладнання та мереж людина може опинитися в сфері дії електричного поля чи безпосередньому зіткненні з знаходяться під напругою проводками електричного струму.

Небезпека ураження електричним струмом посилюється тим, що:

 • по-перше, струм не має зовнішніх ознак і, як правило, людина без спеціальних приладів не може завчасно виявити загрожує йому небезпека;
 • по-друге, дії струму на людину в більшості випадків призводить до серйозних порушень найбільш важливих життєдіяльних систем, таких як центральна нервова, серцево-судинна і дихальна, що збільшує тяжкість поразки;
 • по-третє, змінний струм здатний викликати інтенсивні судоми м’язів, що приводять до не відпускає ефекту, при якому людина самостійно не може звільнитися від дії струму;
 • по-четверте, вплив струму викликає у людини різку реакцію отдергивания, а в ряді випадків і втрату свідомості, що при роботі на висоті може призвести до травмування внаслідок падіння.

Оцінювати небезпека впливу електричного струму на людину можна по відповідним реакцій організму. Зі збільшенням струму чітко проявляються три якісно відмінні відповідні реакції.

До факторів, що впливають на результат поразки електричним струмом, відносять:

 • величина струму;
 • величина напруги;
 • час дії;
 • рід і частота струму;
 • шлях замикання;
 • опір людини;
 • навколишнє середовище;
 • фактор уваги.

За величиною струму, струми поділяються на: невідчутне (0,6 — 1,6 мА); відчуваються (3 мА); відпускають (6мА); неотпускающий (10 — 15 мА); задушливі (25 — 50 мА); фібрілляціонние (100 — 200 мА); теплові впливу (5А і вище).За ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Гранично допустимі величини напруг і струмів. При короткочасному впливі (0,1 — 0,5 с) струм порядку 100 мА не викликає фібриляції серця. При зміні часу впливу від 1 до 0,1 с допустимий струм зростає в 16 разів Тривалість одного періоду кардіоциклу (рисунок 1) складає 0,075 — 0,85 с.

У кожному кардіоциклу спостерігається період систоли, коли шлуночки серця скорочуються і виштовхують кров в артеріальні судини. Для того щоб виникла фібриляція серця, необхідно збіг за часом дії струму з фазою Т, тривалість якої 0,15 — 0,2 с. Зі скороченням тривалості впливу електричного струму ймовірність такого збігу стає менше, а, отже, зменшується небезпека фібриляції серця.

При напрузі на електродах 40-45 В у зовнішньому шарі шкіри виникають значні напруженості поля, які повністю або частково порушують полупроводящая властивості цього шару. При збільшенні напруги опір тіла зменшується і за напрузі 100-200 В падає до значення внутрішнього опору тіла.

Усі виробничі приміщення у відношенні небезпеки поразки людей електричним струмом поділяються на три класи: з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні, без підвищеної небезпеки.До приміщень з підвищеною небезпекою належать приміщення, в яких є хоча б одна з таких умов, що створюють підвищену небезпеку ураження людини електричним струмом:

 • Вогкість або струмопровідна пил.
 • Струмопровідні підлоги — металеві, земляні, залізобетонні, цегляні;
 • Висока температура.
 • Можливість одночасного дотику людини до мають з’єднання із землею металоконструкцій будинків, технологічним аппаратам.

До особливо небезпечних приміщень належать приміщення з наявністю одного з умов, що створюють особливу небезпеку:

— Особлива сирість. Особливо сирими називаються приміщення, в яких відносна вологість повітря близька до 100%; стіни, стелю та предмети, покриті вологою;

— Хімічно активна або органічне середовище. Приміщен нями з хімічно активної чи органічної середовищем називають приміщення, в яких постійно.

— Одночасно два або більше умов підвищеної небезпеки.

До приміщень без підвищеної небезпеки належать приміщення, в яких відсутні умови, що створюють підвищену або особливу небезпеку. Інструмент електрифікований:

1. До роботи з електрифікованим інструментом допускаються особи, які пройшли навчання і перевірку знань інструкцій з охорони праці і мають запис у посвідченні про перевірку знань про допуск до виконання робіт.

2. Електроінструмент випускається наступних класів:

 • — I електроінструмент, у якого всі деталі, що знаходяться під напругою, мають ізоляцію і штепсельна вилка має заземлювальний контакт.
 • — II електроінструмент, у якого всі деталі, що знаходяться під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію.
 • — III електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають під іншою напругою.

3. Електроінструмент, який живиться від електромережі, слід обладнувати незнімним гнучким кабелем зі штепсельної виделкою.

4. Для приєднання однофазного електроінструмента шланговий кабель повинен мати три жили: дві — для живлення, одну — для заземлення. Для приєднання трифазного електроінструмента застосовується чотирижильний кабель, одна жила якого слугує для заземлення. Ці вимоги стосуються тільки електроінструмента із заземлювати корпусом.

5. Доступні для доторкання металеві деталі електроінструмента класу I, які можуть опинитися під напругою у разі пошкодження ізоляції, повинні бути з’єднані із заземлювальним затискачем. Електроінструмент класів II і III не заземлюють.

6. Конструкція штепсельної вилки електроінструмента класу III повинна виключати зчленування їх з розетками на напругу понад 42 В.

Щорічно всі робітники, зайняті у шкідливих умовах праці, проходять медичні огляди, отримують додаткову відпустку, їм видається спецхарчування (молоко).

Дукаскопи. , згідно з СН 245-71, відноситься до IV санітарному класу, ширина санітарної захисної зони складає 100 м. Під виробничими забудовами зайнято 1,8 гектарів, площа озеленення 0,71 гектара. Протипожежні розриви виробничого корпусу з ближніми будинками становлять: 15,5 метрів від будівель цехів і 24,5 — 28 метрів від адміністративного корпусу. Щільність забудови становить 57,1%, відсоток озеленення території — 9%. В основному виробничі споруди побудовані заглиблені і прямокутної форми.

6. Пожежна безпека.

Організація пожежної безпеки на підприємстві здійснюється на підставі приведених нижче Законів України, Нормативно правових актів з охорони праці, нормативних актів з пожежної безпеки, Державних стандартів України Державних будівельних норм, Будівельних норм, Будівельних норм і правил , Відомчих будівельних норм, Відомчих норм технологічного процесу, Правил, Положень, Інструкцій, Враховуючи, що однією з найважливіших складових загальної безпеки будь-якого сучасного об’єкта є його надійний захист від пожеж, то і система управління пожежною безпекою має посісти відповідне місце у сфері загального управління.
До основних функцій СУПБ відносяться:
1. Кількісна оцінка ризику (ймовірності виникнення пожежі)..
2. Регламентування пожежної безпеки.
3. Забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів, виробничого обладнання, будівель і споруд.

4. Розробка і реалізація програм запобігання пожежам і зниження втрат від них.
5. Створення пожежної охорони, служби пожежної безпеки, забезпечення та організація їх діяльності.
Органами управління СУПБ є:
— керівники підприємств;

— керівники структурних підрозділів та служб;
— фахівці служби пожежної безпеки;
— особи, призначені відповідальними за пожежну безпеку;
— пожежно-технічні комісії;
— добровільні пожежні дружини (команди);
— диспетчерські служби;
— охорона.
Об’єктами управління СУПБ є:
— керівники, посадові особи, персонал апаратів управління;
— власники, керівники, посадові особи та персонал підприємств;
— виробнича діяльність підприємств;
— пожежна безпека технологічних процесів, виробничого обладнання, будівель, споруд, речовин і матеріалів;
СУПБ має бути організаційною структурою, яка шляхом постійного моніторингу і періодичного аналізу повинна підтримувати ефективність функціонування з урахуванням змін внутрішніх і зовнішніх чинників.
Впровадження СУПБ повинно забезпечити сумісне виконання планових завдань у галузі пожежної безпеки всіма функціональними ланками підприємства.

На досліджуваному підприємстві провели аналіз умов праці, апаратури та обладнання з точки зору можливості появи небезпечних факторів, виділення шкідливих виробничих речовин, який показав, що умови праці, в яких, знаходяться працівники, які не завжди відповідають нормативним, але в цілому по підприємству певного впливу на здоров’я і працездатність робітника не надають.
Внаслідок застосування застарілих технологій, зношеності технологічного обладнання, поліпшення умов праці працюючих можливо тільки при здійсненні їх реконструкції і застосування нових, орієнтованих на працівника засобів праці.
Багато роботодавців попустітельскі ставляться до своїх обов’язків, а зокрема, забезпечувати здорові та безпечні умови праці на кожному робочому місці, дотримуватись вимог з охорони праці.
Сформоване положення справ із забезпеченням здорових та безпечних умов праці також багато в чому пов’язане з тим, що республіканські міністерства і відомства, а також місцеві органи влади ще недостатньо повно впливають на вирішення цих проблем, Йде процес скорочення служб охорони праці. На галузевому та регіональному рівнях не передбачено фінансування витрат на охорону праці, а виділення коштів на ці цілі роботодавцями йде в незначних обсягах за залишковим принципом.
Однією з причин такого становища є існуюча система пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці, яка економічно не зацікавлює роботодавця у їх поліпшенні. Необхідний обсяг капітальних вкладень в докорінне поліпшення умов праці набагато перевищує ті незначні доплати, які виплачуються працюючим за шкідливість.
У сучасних умовах господарювання потрібно обов’язкове і негайне вдосконалення всієї нормативно-правової бази з даної проблеми.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про пожежну безпеку”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України (далі ПКМУ) від 26.07.94 р. “Про заходи щодо виконання Закону України “Про пожежну безпеку”.

3. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС від 19.10.2004 року № 126.

4. Охорона праці в машинобудуванні. Б.Я. Юдін, С.В. Бєлов, С.К. Баланцев та ін; під ред. Є.Я. Юдіна, С.В. Бєлова. — М.Машинобудування, 1983. — 432 с.

5.Охорона праці. В.А. Девісілов. Москва. Форум — Инфра-М, — 2004 р.

6.Салов А.І. Охорона праці на підприємствах автомобільного транспорту. — М.: Транспорт, 351 с.

7. Засоби захисту в машинобудуванні. Розрахунок і проектування. Довідник. С.В. Б єлов, А.Ф. Козьяков, І.Ф. Партолін та ін; під ред. С.В. Бєлова. — М. Машинобудування, 368 с.

8. Охорона праці в електроустановках під ред. Б.А. Князівське. М. Вища школа, 1983 — 336 с.

9.ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Електробезп ека, терміни та визначення. — М.: Изд-во стандартів.

Проверочные и контрольные работы

Что это такое, какие они бывают, на что они влияют оценки и как принять участие.

Что такое проверочные и контрольные работы

Домашние задания в «Экстернате и домашней школе Фоксфорда» не оцениваются: ведь пробовать новое, отрабатывать пройденное эффективнее всего, не опасаясь сделать ошибку. Именно ошибки показывают, над чем нужно поработать побольше, какой теме уделить дополнительное внимание. Но в то же время оценки нужны, ведь именно оценки являются тем формальным «измерителем», который демонстрирует вашу готовность переходить на следующий уровень обучения. И эту задачу решают наши проверочные и контрольные работы.

Пожалуйста, попробуйте отнестись к тестированию без эмоций. Тесты по учебным предметам не оценивают вас как личность, они всего лишь показывают, насколько здорово вы сумели справиться с конкретными темами в конкретный день.

Какие бывают тесты

Мы предлагаем вам два вида тестов: проверочные работы и контрольные работы.

Проверочная работа демонстрирует, как вы усвоили ту или иную тему. Кроме того, это прекрасная возможность потренироваться в выполнении такого формата работы, как тест. Это промежуточный контроль, поэтому в общем случае оценка за проверочную работу не учитывается при аттестации (если ваша школа не требует текущие оценки).

Контрольная работа является аттестационной за соответствующий триместр, полугодие или год. Оценка за нее будет выставлена в аттестационный лист, если школа принимает наши оценки. Будьте особенно внимательны при ее выполнении.

Продолжительность выполнения проверочных и контрольных работ тестирующей платформой не ограничена, однако указано рекомендуемое время выполнения. Если вы в него не укладываетесь, это может означать, что над какими-то навыками стоит поработать побольше, доведя их до автоматизма. Иначе впоследствии вам может не хватить времени на Государственной итоговой аттестации.

Так выглядит проверочная работа:

А так — контрольная

Где найти проверочные и контрольные работы.

 1. Все проверочные работы находятся непосредственно в базовых курсах. Несмотря на то, что на них не устанавливаются дедлайны, рекомендуем не откладывать надолго их выполнение по нескольким причинам:
 • дополнительная тренировка позволит лучше закрепить изученный материал;
 • выполнив задание, вы получите рекомендованную оценку. Это позволит вам объективнее оценить свой текущий уровень знаний и избежать разочарования на контрольной. Если балл ниже ожидаемого, стоит поднажать, пока есть время!
 • преподаватели отслеживают ваши текущие результаты, и если какая-то тема вызывает сложности у большинства ребят, они найдут время вернуться к ней еще раз!
 • для тех ребят, которым нужны промежуточные оценки в школу (школы-партнеры их не требуют), могут быть переданы именно результаты проверочных работ; эти результаты могут быть также приняты во внимание, если в ходе аттестации возникнет спорная ситуация.
 1. Контрольные работы будут доступны в отдельном курсе в личном кабинете. Будьте внимательны! Выполняйте контрольные работы только за тот триместр (то полугодие), изучать материал которого вы уже завершили. Контрольную можно будет переписать только в случае получения неудовлетворительной оценки.
 2. Контрольные работы по некоторым предметам (например, по “Музыке” или “Технологии”) выполняются в обязательном порядке только учащимися некоторых школ-партнеров. Остальные могут выполнить их по желанию. Отметка о том, какая школа принимает результат контрольной, обязательно будет в описании к тесту. Сверяйтесь с правилами аттестации в вашей школе!
Почему мы не даем переписывать “тройки” и “четверки”? Прежде всего из-за того, что тестовый балл не может быть целью вашего обучения. Это всего лишь индикатор вашего текущего уровня подготовки. Вы честно работали весь полугодие в том объеме и ритме, который считали лучшим для себя. Это ваше право. У вас была возможность оценить свои усилия на промежуточном этапе, выполнив проверочную работу, и внести при необходимости изменения в план подготовки. И если вы недовольны результатом, это всего лишь сигнал, что надо что-то изменить в будущем, чтобы и результат тоже изменился. Ведь в жизни вам никто не даст “переписать” неправильно принятое решение. Тренируйтесь оценивать ситуацию заранее и принимать ответственность за свои решения. Все непременно получится!
Вторая причина в том, что знания и навыки — это результат многодневного регулярного труда. И если сегодня вы знаете и умеете на “три”, то вы не станете знать и уметь на “пять” уже на следующий день. Контрольные тесты — это не про “удачу”, это про компетенции, которые обязательно у вас будут, если постараетесь!

Как успешно пройти тестирование

Для того, чтобы результат теста был максимальный, мы рекомендуем следующий порядок действий.

 • Если вы выполняете тест впервые, познакомиться с форматом тестирования и возможными типами задач, выполнив простые ознакомительные задания
 • Убрать или выключить всё, что может отвлечь во время тестирования.
 • Перейти по ссылке, нажать на кнопку “Начать” и ответить на вопросы теста.
 • Обязательно нажать в конце на кнопку «Завершить тест».

Очень важно выполнять задания самостоятельно. Любая ошибка — это лишь сигнал о том, что над чем-то надо ещё немного поработать (знания, внимательность, аккуратность). Удачи!

Контрольная работа п русскому языку 11 класс

(1) Однажды после долгого х. ждения с удоч. кой по берегу реки я пр. сел отд. хнуть на широкой песча. ной отмел. среди прибрежных зар. слей. (2) Поз. няя осень уже раздела кусты лозн. ка и далеко по песку ра. бросала их у. кие лимон. ые лист. я. (3) Лиш. на концах самых тонких буд(то) от холода покрасне. ших веточ. к ещ. тр. петали по 5-6 таких(же) бледно(ж. лтых) листков. (4) Это всё что осталось от пышн. го к. рнавала ос. ни.

(5) Было пасмурн. и ветрен. о. (6) Вспенен. ые волны накат. вались на песчан. ую отмель л. зали поч. рневшие водор. сли вытащ. ные на берег рыба. ким неводом.

(7) И вдруг среди этих ш. рохов и всплесков послыш. лись тр. вожащие св..ей (н. )обычайностью звуки. (8) Было похоже что где(то) совсем бли. ко играла кроше. ная скрипка. (9) Порой т. скливая з. вущая порой задумчивая и п. корная полная светлой п..чали мелодия ро. ко впл. талась в (н. )угомон. ое в. рчание хмурой реки. (10) Звуки м. лодии были так слабы что порывы ветра иногда обрывали как паутинку эту тонкую ниточ. ку загадоч. ной трели.

(11)Прислуш. вшись я ул. вил закономерную связь между скрипач. м и ветром. (12) Стоило ветру (не)много утихнуть как скрипка переходила на более ни. кие ноты звук стан. вился густым и в нём отч. тливо улавливался тембр. (13) Когда(же) ветер усиливался звуки заб. рались всё выше и выше они становились острыми как жало скрипка плакала и в. хлипывала. (14) Но д. рижёр(ветер) был (не)умолим он настойч. во треб. вал от скр. пача новых и новых усилий. (15) И тогда таинств. ный музыкант казалось (не)выд. рживал темпа срывался и … слыш. лись только сердитые всплески волн и ш. рох опа. ших лист. ев.

(16) Как заворож. ный слушал я этот уд. вительный к. нцерт на пусты. ой песч. ной отмели. (17) Я пр. слушивался (с)нов. и (с)нов. и напев всё время повторялся всё в тех(же) соч. таниях звук. в. (По Е.И. Носову)

Грамматическое задание

1. Разберите по составу слова: хождения, отдохнуть, прибрежных, покрасневших, снова, водоросли, зовущая, робко, удивительный.

2. Выполните синтаксический разбор предложений №5 и №8.

3. Укажите номера предложений 2-го и 3-го абзацев с необособленными определениями.

Контрольная работа. Контрольная работа п о дисциплине Основы теории цепей Выполнил Группа

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ФГБОУ ВО «СибГУТИ»).

Контрольная работа

п о дисциплине: Основы теории цепей

Вариант: 02

Проверил: Журавлева О.Б.

Новосибирск, 2019
Задание 1
1. Рассчитать схему методом наложения.

2. Составить систему уравнений по методу законов Кирхгофа.

3. Рассчитать схему методом узловых напряжений.

E1В100
E2В80
JмА12
R1кОм4
R2кОм2
R3кОм4
R4кОм3
R5кОм2

1. Рассчитать схему методом наложения.

а). Выполним расчет цепи при воздействии источника ЭДС E1, полагая E2 = 0, J = 0. Источники считаем идеальными, поэтому внутренние сопротивления ЭДС равны нулю, а источника тока – бесконечности. С учетом этого изобразим расчетную схему

В рассматриваемой схеме три узла. Заземлим узел 3 (опорный узел)

Необходимо найти потенциал узла 2. Составим уравнение по методу узловых напряжений для узла 2:

Определяем токи в ветвях

4. Проверить баланс мощности.

баланс сошелся, токи найдены, верно.

1. Составить систему уравнений по методу законов Кирхгофа.

2. Рассчитать ток в L1 методом контурных токов.

3. Рассчитать ток в L1 методом эквивалентного генератора.

Определим сопротивления катушек индуктивности и конденсаторов:

По первому закону Кирхгофа

Запишем систему уравнений для определим контурных токов

Решив систему получаем значения для контурных токов

Рассчитаем искомый ток в L1:

3. Рассчитать ток в L1 методом эквивалентного генератора.

Искомый ток находится по закону Ома для полной цепи

Для того чтобы найти эквивалентную ЭДС, нужно рассмотреть режим холостого хода генератора, другими словами нужно отсоединить исследуемую ветвь ab, тем самым избавив генератор от нагрузки, после чего он будет работать на так называемом холостом ходу.

Напряжение холостого хода U х x , будет равно эквивалентной ЭДС Е ЭГ . Таким образом мы можем найти Е ЭГ .

ток холостого хода найдем методом контурных токов:

Следующим этапом решения задачи будет нахождение эквивалентного сопротивления Z ЭГ , найдем его как входное сопротивление пассивного двухполюсника.

Итак, найдя эквивалентные ЭДС и сопротивление, мы можем найти силу тока в L 1